fbpx

En liten ordbok innen personlig økonomi

Synes du at mange begreper som brukes av bankene og andre aktørene er forvirrende? Nå har vi i SKIFT laget en liten oversikt over de mest brukte begrepene.

Annuitetslån: et lån som betales med like store terminbeløp over hele låneperioden. Terminbeløpet består av en avdragsdel og en rentedel. I løpet av låneperioden vil forholdet mellom avdrag og renter endre seg: i starten utgjør renter en større andel av terminbeløpet, men etterhvert som lånet nedbetales vil renteandelen synke og avdragsandelen øke.

Bruttolønn: lønn før skatt

Effektiv rente: nominell rente pluss avgifter og andre ekstra omkostninger

Inflasjon: vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Enkelt sagt: 100 kr i dag er mindre verdt enn hva 100 kr var i 2010. Du får altså mindre varer i dag for samme
pengebeløp.

Nettolønn: lønn etter skatt

Nominell rente: prisen i prosent du betaler for å låne penger. For eksempel, hvis du tar opp et lån på 100 kr og til 3% årlig rente, kommer du til å betale 3 kr per år for å låne pengene.

Reallønn: varer og tjenester du kan kjøpe for din lønn. Reallønn måler forholdet mellom lønn og prisene på sentrale varer og tjenester og hvordan dette forholdet endrer seg over tid. Lite regneeksempel: du fikk 100 kr i lønn i fjor og brukte 50 kr på mat og bolig. I år får du 110 kr, men prisen på mat og bolig har ikke endret seg. Din lønn har altså økt mer enn prisen på varene du trenger i hverdagen. Dette er positiv reallønn. Det motsatte kan også skje, at lønnen stiger saktere enn prisene på varer. Da kalles det negativ reallønn.

Serielån: du betaler samme avdrag i løpet låneperioden, men variabelt terminbeløp. Terminbeløpet vil bli stadig mindre over tid, mens renteandelen vil øke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *