Lånekassen​ ​-​ ​flytende​ ​eller​ ​fast​ ​rente?

Dato: 09.10.17 / Skrevet av: anders

Dette spørsmålet har tusenvis av tidligere studenter lurt på etter at de fikk vitnemålet sitt og
studielånet skulle betales tilbake. Skal du velge fast eller flytende rente på ditt studielån,
dette er et spørsmål det er vanskelig å svare på entydig. Det er imidlertid noen nyanser du
burde kjenne til.

Når du er ferdig med å studere, får du automatisk flytende rente. Høsten 2017 er satsen
2,188% per år. Vil du ha fast rente, skal du altså søke. Du kan velge mellom 3, 5 og 10 års
bindingstid for renten. Siden nyåret i 2017 har disse rentene vært henholdsvis 2,227%,
2,472% og 3,047%. Som kan se er forskjellen mellom de korte fase rentene og den flytende
ganske små. Et lite regneeksempel som viser dette:

Anta at du har 300 000 kr i studielån og velger løpetid på 10 år. Med dagens flytende rente
skal du betale 33 692 kr per år (forutsatt at denne ikke endrer seg). Med 10 års fastrente
betaler du 35 259 kr per år og dette beløpet vil ikke endre seg. Forskjellen per år er altså
1567 kr eller litt mer enn 100 kr i måneden.

Spørsmålet fast eller flytende rente handler egentlig om du er villig til å betale 100 kr ekstra i
måneden for å slippe å bekymre deg over om renten stiger om et par år og du plutselig må
betale alt mellom 5% og 8% i renter. Tallene fra Lånekassen fra de siste 10 årene viser at
flytende rente var et godt valg. Situasjonen i dag er litt spesiell siden rentene er lavere enn
de historisk har vært. Så om du velger å binde din rente i dag vil du mest sannsynlig få en
grei deal om rentene øker i de kommende årene.

Tilbake til oversikten