fbpx

Sjekk bedriftens pensjon

Sjekk bedriftens pensjonsordninger nøye!

I dag er det mange bedrifter og bedriftsledere som ikke har satt seg grundig inn i de nye
pensjonsordningene- og mulighetene som finnes. De fleste har kanskje etablert en ordning
eller kjører på etablerte avtaler, men er det den beste ordningen?

Pensjon er blitt et stort og sammensatt tema. Det finnes advokater og rådgivere som hjelper
bedrifter med dette, men du kan lete deg frem til mye informasjon selv også.

Hvem har ansvaret?

Arbeidsgiver har vid adgang til å gjøre endringer i tjenestepensjonsordninger i medhold av
arbeidsgivers styringsrett. Det er også viktig at de tar dette lovbestemte ansvaret på alvor.
Likevel er det mange oppstartsbedrifter og gründere som ikke har satt seg godt inn i
reglene og som kanskje sliter med tilstrekkelig kapital i oppstarten. Derfor er det både
organisatoriske og økonomiske hensyn å ta når man skal vurdere pensjonsordningene.

En rent organisatorisk utfordring kan være at ingen i bedriften virkelig har god nok tid til å
sette seg skikkelig inn i temaet. Kanskje har man ikke en dedikert person til å ta seg av
pensjonsområdet? Ligger det under HR? Lønn? Er daglig leder eller styret med å bestemme?
Her må det først og fremst være en organisatorisk og juridisk gjennomgang av hvordan man
velger å gjennomføre pensjonsordningene, og sørge for at det blir mest mulig riktig fra
begynnelsen.

Vurder behovet for ny ordning

Det er heller ingen grunn til at man i dag skal videreføre en dårlig ordning hvis man kan finne
noe bedre. I dag finnes det så mange muligheter at hvis ting tyder på at det finnes bedre
ordninger for din bedrift og dine ansatte, så må du ta stilling til dette.
Sett noen til jobben med å se på dagens pensjonsordninger og hva som finnes av muligheter.
Bare husk at du følger de juridiske kravene og snakk med eksperter på området.
På Pensjonskonferansen til HR Norge i 2018 snakket advokat Martin Jetlund om utfordringer
knyttet til overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Det er ikke problemfritt at vi har gått over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Bedrifter må være
mer våken og sjekke ordningene sine- hvordan virker de for ansatte og hva kan være nødvendig å endre?
«Som arbeidsgiver blir man tvunget til å stille noen spørsmål med tanke på fremtidige
ordninger- hvordan virker disse for hver enkelt ansatt? Hva er mulig og hva er ikke mulig å
gjøre? Hva er mest fornuftig på kort og lang sikt? En godt gjennomført endringsprosess er
viktig for arbeidsmiljø og lojalitet til arbeidsplassen», sier Jetlund til HR Norge.

Mange har laget en kompensasjonsordning for de som kom dårlig ut etter nye regler.
Pensjon er et vanskelig tema og det kan være utfordringer knyttet til det pedagogiske
aspektet. Ifølge Jetlund er vanlige spørsmål arbeidsgiver blir utfordret på følgende:

 Hvilket prosentnivå skal man legge seg på?
 Skal vi ha kompensasjonsordninger- i så fall hvilke?
 Skal man videreføre og lukke ordningen for de eldre?
 Hvordan kommuniserer vi om dette her hos oss og hvordan forholder vi oss rent
pedagogisk til prosessen?

Pensjonen påvirker bedriftens likviditet

Duvi er et moderne innskuddspensjonsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet. Daglig leder
i Duvi Pensjon, Asbjørn Erdal sier at «det å måtte ut med store summer er ikke alltid noe
bedriften har muligheten til. Det kan derfor bety at de må låne penger for å kunne dekke
pensjonsutgiftene. Nyoppstartede bedrifter har ofte mange store investeringer foran seg
uten å ha etablert en stabil inntekt til å dekke disse kostnadene. Da vil spesielt dette med
hvilken måte man betaler pensjon på, kunne ha mye å si for likviditeten».

 

Betal inn pensjonen etterskuddsvis

Velger du etterskuddsvis pensjon, hjelper du bedriften med å betale korrekt sum, og får
dessuten bedre kontroll med bedriftens likviditet. Valget av pensjonsleverandør kan bli
svært viktig for bedriftens likviditet og økonomistyring.
Hos Duvi kan kundene betale inn pensjonen etterskuddsvis hver måned. Dette gir bedre
kontroll på utgiftene. For eksempel hvis noen slutter, så slutter man også å betale inn
pensjon for disse i rett tid. Dette kan sparer bedriften for store utgifter.

 

Tekst: Anne Marie Monsen

Kilder:
https://hrnorge.no/aktuelt/fra-ytelsespensjon-til-innskuddspensjon
https://hrnorge.no/fagomrader/lonn-og-pensjon/pensjon/pensjon-fra-kollektivt-til-
individuelt-ansvar
https://duvi.no/hvordan-kan-pensjonsleverandoren-bidra-til-bedre-likviditet-for-bedriften-
din-2/
https://duvi.no/blogg/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *