Sparerente

Dato: 09.10.17 / Skrevet av: anders

Her får du den høyeste sparerenten

Dagens marked kan ikke skryte av spesielt høye renter på sparepengene. Vi har undersøkt hva du kan forvente i rente på dine penger og presenterer tips som kan være nyttige for deg når du inngår avtale med banken din.

Hva er en god rente i dagens marked?

Ifølge finansportalen.no kan du i beste fall forvente en rente på litt over 2% på sparekontoen. Bankene som ligger på toppen av listen er hovedsakelig mindre lokale banker eller aktører som spesialiserer seg på digitale banktjenester.
Er du under 33 år, bør du helt klart velge BSU – med renter opptil 4,35%. Hos de store bankkjedene kan du forvente en rente på 3,2% på BSU-kontoen din. Husk at pengene du har på BSU-kontoen ikke blir bundet før den 31.12.

Kundevilkår

Når du åpner en ny konto, er det viktig å sette seg grundig inn i vilkårene du får. Typiske forskjeller i vilkårene mellom bankene pleier å gå ut på følgende:

• krav om andre produkter i banken
• medlemskap i fagforeninger o.l.
• antall gebyrfrie uttak per år
• minimalt/maksimalt sparebeløp
• bindingstid
• alder (slik i tilfellet med BSU)

Bankene pleier alltid å oppgi innskuddsgaranti. Innskuddsgaranti vil si at du er garantert å få igjen et bestemt beløp samt rentene på dette beløpet dersom det skulle skje noe med banken, typisk konkurs. I Norge er innskuddsgarantien opp til to millioner kroner for hver innskyter i hver enkelt bank i Norge. Det vil si at dersom du har fire millioner i en norsk bank og banken går konkurs, har du krav på minimum to millioner kroner.

Oppsummering

✓ Les vilkårene grundig
✓ Vær spesielt oppmerksom på antall uttak, bindingstid og størrelsen på sparebeløp
✓ Velg BSU-konto hvis du er under 33 år

Tilbake til oversikten