VILKÅR SKIFT

Hvem medlemskapet gjelder for

1.1. Medlemskapet og tilhørende fordeler er personlig og til privat bruk.

1.2. Personer over 18 år og folkeregistrert i Norge.

1.3. Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre fysiske eller juridiske personer.

1.4. Endring av personlige opplysninger til medlemmene som navn eller kontaktdata skal meldes inn skriftlig til SKIFT.

 

Gyldighet og kontingent

2.1. Ved nyinnmelding er medlemskapet gyldig fra innmeldingsdato og gjelder frem til det foreligger skriftlig oppsigelse.

2.2. Medlemskapet er gratis.

2.3. Ved endringer i SKIFTS medlemsvilkår vil medlemmene motta skriftlig varsel.

5. Behandling og oppbevaring av personopplysninger

SKIFT behandler og oppbevarer opplysninger om deg som

medlem for å kunne; administrere ditt medlemskap, informere

og gi tilgang til medlemsfordeler, samt tilpasse utsendelse av

tilbud og annen informasjon som kan være av interesse for

deg. Noen av disse medlemsfordelene krever at SKIFT oppgir

nødvendige data om deg til partnere for at de skal kunne levere

medlemsfordeler du får tilgang til som medlem i SKIFT.

SKIFT er ansvarlig for behandling og oppbevaring av

opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. Du

kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert

om deg etter denne avtale, samt kreve eventuell feil rettet

6. Kommunikasjon

Som medlem i SKIFT samtykker du i at SKIFT kan sende deg

nyttig informasjon, medlemsfordeler, nyheter og tilbud på

produkter og tjenester fra SKIFT og våre samarbeidspartnere

via e-post og mobil. Du kan når som helst reservere deg mot

disse utsendelsene ved å endre dine opplysninger på Min Side

på skifta.no eller ved å ta kontakt med vår kundeservice på

telefon 94 08 70 01.